Český hudební slovník osob a institucí

Vymetal, Cyril

Charakteristika: Autor textů o hudbě, dirigent, kulturní organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 23.7.1890
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.6.1973

Vymetal, Cyril, autor textů o hudbě, dirigent, kulturní organizátor, narozen 23. 7. 1890, Slaný, zemřel 7. 6. 1973, Opava.

 

Syn ředitele kůru děkanského kostela v Písku Aloise Ladislava Vymetala. Hudební vzdělání získal od svého otce. Již v období gymnaziálních studií ve Slaném a následně v Písku se věnoval dirigování hudebních kroužků. Po maturitě na gymnáziu studoval na Karlově univerzitě filologii, hudební vědu a estetiku (u Zdeňka Nejedlého) a kromě toho se soukromě zdokonaloval v hudební teorii, dirigování, zpěvu a klavírní hře. Zároveň dojížděl na přednášky z filologie a muzikologie na mnichovskou univerzitu a uplatňoval se jako varhaník, klavírní doprovázeč a sbormistr. Po ukončení studií se stal profesorem středních škol a vyšší školy lesnické v Písku, kde výrazně zasahoval do zdejšího hudebního dění. Vypomáhal na kůru jako varhaník a sbormistr, v letech 1915–23 byl korepetitorem žáků Otakara Ševčíka, pořádal přednášky a komorní večery, vystupoval jako klavírista, napsal řadu článků a studií do regionálních časopisů. V letech 1921–45 byl dirigentem píseckého filharmonického spolku Smetana, s nímž uspořádal přes 600 koncertů a dovedl ho na vysokou interpretační úroveň. V roce 1945 odešel do Opavy, kde pokračoval v bohaté kulturní činnosti. Byl poradce Slezského studijního ústavu a Slezské knihovny, kde založil hudební archiv. Lexikograficky přispíval do ČSHS.


Dílo:

Divadlo a hudba na Ostravsku v jubilejním roce Leoše Janáčka (Opava, Slezský ústav Československé akademie věd, 1959);

Divadelní a hudební profil Ostravska v roce 1. sjezdu socialistické kultury (Zprávy Slezského ústavu ČSAV v Opavě, č. 8, Československá akademie věd 1961).

Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.11.2012