Český hudební slovník osob a institucí

Miessler, Alois

Charakteristika: Organizátor pěveckých spolků

Datum narození/zahájení aktivity: 22.11.1865
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.12.1932

Miessler, Alois, organizátor pěvec­kých spolků, narozen 22. 11. 1865, Praha, zemřel 6. 12. 1932, tamtéž.
 
Občanským povoláním bankovní úřed­ník v Praze, od mládí se účastnil spolkového pěveckého života (jednatel Ústřední jednoty zpěváckých spolků československých 1897–1903 a 1911–1919, redaktor jejího věstníku 1897 až 1902). Zlatá medaile Pěvecké obce české. Vypracoval Adre­sář zpěváckých spolků (1912). Z jeho životopis­ných a organizačních článků nejvýznamnější Pěvecká organisace po válce (Věstník pěvecký a hudební 20, 1915 až 25, 1921).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Věstník pěvecký a hudební 37, 1933, 41/42 (František Zeman).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006