Český hudební slovník osob a institucí

Halla, Bedřich

Charakteristika: Herec, zpěvák a režisér

Datum narození/zahájení aktivity: 19.11.1843
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.1.1921

Halla, Bedřich, herec, zpěvák a režisér, narozen 19. 11. 1843, Praha, zemřel 13. 1. 1921, tamtéž.

 

Manžel Emilie Hallové a otec Dyny Hallové. Absolvoval nižší gymnasium a pěveckou školu Pivodovu v Praze. Počátkem šedesátých let začal s divadelní dráhou u Jelínkovy společnosti, později přešel k Josefu Emilovi Kramuelovi a Janu Pištěkovi do Plzně, u nichž setrval dvacet sedm let. Následovně hrál v činohrách, zpíval v operetách i operách a byl hlavním režisérem v brněnském Národním divadle, kde také režíroval Prodanou nevěstu v překladu Přemysla Charváta určenou pro zájezd Národního divadla v Brně do Splitu (1896).

Janem Pištěkem přišel do jeho arény − Lidového divadla na Královských Vinohradech (založeno roku 1893), zvaného Pištěkárna, které se nacházelo poblíž vinohradské vodárny. Nakonec působil v Lidovém divadle Marie Zieglerové v Libni (1908−10).

Bedřich Halla byl horlivý stavovský pracovník. Účastnil se založení Ústřední jednoty českého herectva a zasloužil se také o vybudování jejího tiskového orgánu.


Literatura:

ČSHS.
OSNND.

Ludmila Janoušková


Datum poslední změny: 9.3.2010