Český hudební slovník osob a institucí

Kocman, Metoděj

Charakteristika: Kantor a národopisec

Datum narození/zahájení aktivity: 29.1.1869
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.12.1947

Kocman, Metoděj, kantor a národopisec, narozen 29. 1. 1869, Jedovnice (u Blanska), zemřel 5. 12. 1947, Brno.

Nejprve studoval na druhé brněnské reálce. Poté na brněnském učitelském ústavu (maturoval roku 1887), kde na něj působil Leoš Janáček. Pracoval jako učitel nejprve v Borači u Tišnova, potom v Troubsku (1889–95) a nakonec ve Šlapanicích u Brna (1928). Sklonek života prožil v Brně – Králově Poli a v Brně také zemřel. Byl velmi aktivní při sběru lidových písní a zvyků. Spolu s Konstantinem Sojkou uspořádal v Troubsku 1. 7. 1894 národní slavnost a národopisnou výstavu, při kteréžto příležitosti byly provedeny národní tance a troubské Královničky. Kocman se Sojkou zachraňovali staré zvyky a obyčeje, sbírali původní písně (Kocman zapisoval nápěvy), obnovovali kroje do původních podob.


Dílo:

Dílo literární

Písně lidu v Troubsku (Brno 1894);

Královničky troubské (vydal spolu s Lucií Bakešovou a Karlem Sojkou, in: Slavnosti a obyčeje lidové z Moravy na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895, zde s. 81).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (Bohumír Štědroň).

II. Ostatní

Bránský, Jaroslav: Hudební slovník okresu Blansko (Boskovice 1984).

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (Mladá fronta, Praha 2007).

 

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 29.1.2012