Český hudební slovník osob a institucí

Seger, Josef Ferdinand Norbert

(Seeger, Joseph; Seegr; Segert; Sekert; Zegert; Segert)
Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 21.3.1716
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.4.1782Datum poslední změny: 29.7.2010