Český hudební slovník osob a institucí

Temníková, Julie

(Vokáčová)
Charakteristika: Operní pěvkyně

Datum narození/zahájení aktivity: 14.4.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.5.1956

Temníková, Julie (roz. Vokáčová), operní pěvkyně, narozena 14. 4. 1924, Praha, zemřela 12. 5. 1956, tamtéž.

Zpěv studovala v Praze u Otilie Hinkeové (1838–41), Marie Budíkové, T. Pattie­ry a v Opavě u Temníkové (do 1949), po níž převzala své umělecké jméno. Klavírní hru studovala u Zdeňka Bláhy-Mikeše. V roce 1943 byla stipendistkou Národního divadla. Zprvu působila v Praze u Velké opery (1946), pak v Opavě (1947–49), v Divadle Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem (1950–54) a opět v Praze u Armádní opery (1954/55) a v Národním divadle (1955/56). Vynikala krásným altem zvučného temného zabarvení. Z jejích rolí jmenujme zvláště Ježibabu, pannu Rózu, Filipěvnu v Oněginu, Carmen. Velmi úspěšná Uliána v Horkého Hejtmanu Šarovci.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006