Český hudební slovník osob a institucí

Čapek, Emanuel Václav

Charakteristika: Kantor a ředitel kůru

Datum narození/zahájení aktivity: 5.2.1844
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.5.1885

Čapek, Emanuel Václav , kantor, narozen 5. 2. 1844, Praha, zemřel 2. 5. 1885, Třebora­dice u Prahy.

Po učitelském kursu a studoval na varhanické škole v Praze (1862–63), učitel v Libni (1863–71), kde za­ložil pěvecký spolek Věnceslav. Řídící učitel a ředitel kůru v Třeboradicích (od 1876). Založil a řídil pěvecký spolek Slavibor i Rolnickou besedu s pěveckým odborem. Vydal drobné chrámové skladby (Praha 1868), má též mužský sbor Oslava Komenského (Praha 1871, J. Šindler).

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Padesát let pěveckého spolku Slavibor v Třeboradicích (Třeboradice 1933).
Hudební listy 2, 1871, s. 287.

Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006