Český hudební slovník osob a institucí

Seligr, Oldřich

Charakteristika: Hráč na lesní roh

Datum narození/zahájení aktivity: 23.10.1895
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.6.1958

Seligr, Oldřich (psán též Séligr), hráč na lesní roh, narozen 23. 10. 1895, Praha, zemřel 25. 6. 1958, tamtéž.

Absolvent pražské konzervatoře z třídy Antonína Janouška (1909–15). Byl členem České filharmonie (od 1. 11. 1918 do 30. 6. 1954, sólista od 1923), získal titul profesor (1948), pověřen výukou na AMU (1954), vyučoval na Vyšší hudebně pedagogické škole. Hráč plného a zpěvného tónu i dokonalé techniky, osvědčil se jako interpret slavných koncertů svého nástroje (Mozart, Richard Strauss) i v komorní souhře s Českým kvartetem, Ševčíkovým kvartetem, v komorním sdružení Českých filharmoniků apod. Příležitostně dirigoval Českou filharmonii, pracoval organizačně. Autor nepublikované studie o speciálních fyziologických problémech hry na lesní roh.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006