Český hudební slovník osob a institucí

Mír

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1946

Mír, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1946, Potštát.

 

Sbor vznikl díky iniciativě potštáckého varhaníka Jana Dostála. Od roku 1957 jsou uměleckými vedoucími sboru Irena Kršková a Karel Kotrla. Sbor zpívá nejenom v kostele, ale účastní se také vystoupení např. na akcích konaných Unií českých pěveckých sborů. Svou činností obohacuje kulturní život domovského města a přilehlého regionu.

 

Zuzana KrálováDatum poslední změny: 20.10.2009