Český hudební slovník osob a institucí

Brichta, Vojtěch

Charakteristika: Pěvec-tenorista

Datum narození/zahájení aktivity: 10.4.1732

Brichta, Vojtěch, pěvec-tenorista, narozen 10. 4. 1732, Netolice, zemřel 1809, Vídeň.
 
Již v raném dětství ztratil otce (1739) a následně i matku (1742). Jako úplný sirotek byl poslán v roce 1745 do kláštera svatého Jana pod Skalou, kde strávil jeden rok. Poté odešel do Prahy, kde působil jako tenorista na kůru chrámu svatého Víta (1762). V roce 1772 se objevil ve Vídni jako člen dvorské kapely. Byl oblíbeným učitelem zpěvu (jeho žačkou byla například Anna Podleská). Ve Vídni působil až do své smrti. Přesné datum jeho smrti není známo.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Dlabacz.
 
II. Ostatní
Podlaha, Antonín: Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca Capituli Metropolitani Pragensis asservantur (Praha 1926).
 
http://www.blanet.cz/?artid=115&lang=cz&mode=normal
 
Klára Kolofíková
Datum poslední změny: 16.12.2008