Český hudební slovník osob a institucí

Pražské klavírní trio 1)

(Československé klavírní trio)
Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 20.1.1936
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.3.1942

Pražské klavírní trio 1) (Československé klavírní trio), komorní sou­bor, 1936–1942.

Soubor tvořil pianista Oldřich Kredba, hous­lista Vladimír Hanousek a violoncellista Václav Stoupa (1935). První vystoupení v praž­ském rozhlase 20. 1. 1936, na koncertním pódiu se uvedli v únoru 1936 jako Československé kla­vírní trio. Po zákazu původního názvu za okupace přijali pojmenování Pražské klavírní trio (1939), které podrželi až do posledního pražského koncertu 17. 3. 1942. V šesti letech svého ve­řejného působení uvedl soubor v samostatných koncertech (Přítomnost, Český spolek pro komorní hudbu apod.) a v rozhlase výběr literatury svého oboru od doby předklasické až k nejnovější. Uvedl u nás několik významných prací cizích (zvl. Henk Badings, J. Turina).

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006