Český hudební slovník osob a institucí

Bednář, Antonín

Charakteristika: Dirigent a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 1.11.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.3.1949

Bednář, Antonín, dirigent a skladatel, narozen 1. 11. 1896, Vamberk, zemřel 2. 3. 1949, tamtéž.
 
Studoval na obchodní škole, později soukromě na konzervatoři skladbu u Josefa Bohuslava Foerstera, řízení u Františka Spilky a Karla Boleslava Jiráka a klavír u Jana Heřmana. Po skončení studií působil jako sbormistr (pěvecký spolek Praga, Vinohradský Hlahol, Pěvecké sdružení českých učitelů a další). Krátce působil jako korepetitor brněnské opery (1924/25). Pohostinsky dirigoval v České filharmonii, Šakově filharmonii a v rozhlasovém orchestru. Vystupoval v mnoha evropských městech (Berlín, Lipsko, Drážďany, Vídeň, Talin, Varšava, Bukurešť atd.). Ve své skladatelské tvorbě vyšel hlavně z díla Vítězslava Nováka.


Dílo:

Dílo hudební
 
Klavírní skladby
Z prázdnin (1914–15);
Z mládí (1915–16);
Melancholické skladby (1918–20);
Sonatina (1926);
Sonáta pro housle a klavír (1916–18).
 
Ženské sbory
Luhy, luhy zelené (na text Josefa Václava Sládka).
 
Mužské sbory
V náručí boží (na text Josefa Václava Sládka);
Slavnostní sbor;
Naše lesy, rybníky (na text Jaroslava Vrchlického a Antonína Sovy);
Jak ten skřivan jásá;
Českým legiím;
Co z prachu vzešlo (na text Josefa Václava Sládka);
Cestou k vítězství.
 
Smíšené sbory
Pozdrav republice (na text Antonína Klášterského).
 
Scénická hudba
Kalich (1928);
Čitra (1928–29, ke hře Rabíndranátha Thákura);
Poštovní úřad (1928–29, ke hře Rabíndranátha Thákura).

Literatura:

ČSHS.
 
Vít Baisa


Datum poslední změny: 27.6.2008