Český hudební slovník osob a institucí

Svobodová, Věra

(Palečková)
Charakteristika: Hudební archivářka

Datum narození/zahájení aktivity: 24.2.1925

Svobodová, Věra (roz. Palečková), hudební archivářka, narozena 24. 2. 1925, Bratislava.

 

Po maturitě na reálném gymnáziu v Brně (1944) studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity tamtéž filozofii, dějepis a hudební vědu (1948). Byla odbornou pracovnicí hudebně historického oddělení Moravského muzea v Brně, poté úřednicí v knihovně AMU v Praze.


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhun


Datum poslední změny: 6.8.2010