Český hudební slovník osob a institucí

Památník Josefa Suka v Křečovicích

(Sukovy Křečovice)
Charakteristika: hudebně dokumentační instituce (muzeum)

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1951

Památník Josefa Suka v Křečovicích, muzeum, zahájení činnosti 1951, Křečovice.

 

Památník skladatele a houslisty Josefa Suka (1874–1935) se nachází v Křečovicích nedaleko Sedlčan. Není to skladatelův rodný domek, ale objekt, který nechal pro svého syna postavit v roce 1895 jeho otec, řídící učitel v Křečovicích. Skladatel Josef Suk ho užíval zvláště k prázdninovým pobytům s rodinou. Na sklonku svého života jej uvolnil pro rodinu svého syna Ing. Josefa Suka. Ten pak ve své závěti odkázal domek státu. Od roku 1951 objekt spravoval nejprve Památník národního písemnictví, pak Muzeum Antonína Dvořáka, dnes Národní muzeum – České muzeum hudby (NM-ČMH). V nemovitosti jsou vystaveny osobní předměty Josefa Suka, které byly součástí odkazu. Nejsou to však všechny památky, část z nich je uložena v depozitářích Národního muzea – Českého muzea hudby. Soupis všech 499 předmětů z památníku je k dispozici v inventáři NM-ČMH (S 270).

Josef Suk, v 90. letech 19. století druhý houslista proslulého Českého kvarteta, do Křečovic přijížděl většinou o prázdninách, kdy se vracel z uměleckých cest po Evropě. Po sňatku s dcerou svého učitele Antonína Dvořáka Otilií tu s rodinou trávil letní měsíce. Na poklidném venkově a v krásné přírodě v okolí Vltavy odpočíval po namáhavých koncertních turné a hodně času zde věnoval také komponování.  Domek v Křečovicích byl však rovněž svědkem Sukových nejtěžších životních chvil, kdy zde zemřela jeho mladá, teprve sedmadvacetiletá žena Otilka. Do Křečovic se Suk uchýlil i v letech první světové války, která nejprve značně omezila a později úplně znemožnila cesty Českého kvarteta do zahraničí. Ve 30. letech se skladatel přestěhoval do nedalekého Benešova a domek uvolnil pro rodinu svého syna. Dětství zde strávil skladatelův vnuk houslista Josef Suk (1929–2011).

Expozice památníku byla obnovena v roce 2008. Ve dvou místnostech je zachován původní nábytek, obrazy, fotografie, plastiky a další předměty ze Sukovy pozůstalosti. V Sukově pracovně upoutá například rozměrný obraz Hugo Boettingera Umělec a jeho přátelé i skica k tomuto obrazu. Obraz dostal skladatel jako dar ke svým 50. narozeninám a od té doby obraz zdobil celou stěnu pracovny. Jsou na něm zachyceny přední osobnosti českého hudebního života – kromě členů Českého kvarteta Václav Talich, František Ondříček, Václav Štěpán, dále malíř Hugo Boettinger a jeho žena Růžena. O vzájemném uměleckém respektu a myšlenkové spřízněnosti mezi skladatelem a sochařem Františkem Bílkem svědčí vystavená dřevěná plastika, nazvaná Život tvůrce. Interiér doplňují Drtikolovy a Langhansovy fotografie i Sukův klavír značky Bösendorfer.

Atmosféru tzv. salonu Sukových dotváří sedací nábytek, barokní sekretář a skleníky. V jednom z nich našly své místo Sukovy upomínky na četné cesty s Českým kvartetem. Mimo to je zde k vidění také medaile z olympijských her v Los Angeles, kterou Josef Suk získal v roce 1932 za pochod V nový život. Josef Suk byl vášnivým sběratelem starožitností, skla a porcelánu. Vystaveny jsou např. talíř s motivem města u mořského zálivu z delfské fajáns nebo fajáns ve tvaru cechovních džbánů z Moravy.

Dobový interiér dvou pokojů je ve třetí místnosti památníku doplněn panelovou expozicí. Tvoří ji bohatý obrazový materiál s texty o Českém kvartetu a kompoziční tvorbě Josefa Suka a s ukázkou faksimile Sukova Zrání. Návštěvníci mají navíc k dispozici audiovizuální pořad o životě a díle skladatele s ukázkami Sukovy hudby. Nechybí ani přehled životních dat skladatele.

Kromě Památníku Josefa Suka je v budově Základní školy v Křečovicích zpřístupněna rodná světnička skladatele a pamětní síň jeho vnuka, houslového virtuosa Josefa Suka. Hrob skladatele se nachází na místním hřbitově u vchodu do kostela sv. Lukáše. Od roku 1946 se každoročně na upomínku úmrtí skladatele Josefa Suka koná poslední květnovou neděli v kostele slavnostní koncert, který pořádá Pražské jaro ve spolupráci s obcí Křečovice. Pravidelně na něm hrával Sukův vnuk houslista Josef Suk. Po jeho smrti koncert připomíná i jeho památku.

V obci se dále nachází mohyla Josefa Suka, vztyčená ve válečném roce 1940. V témže roce byla odhalena i pamětní deska Otakara Španiela na Sukově domku – dnes Památníku Josefa Suka. Při této příležitosti poprvé vystoupil v Křečovicích skladatelův jedenáctiletý vnuk, houslista Josef Suk, za doprovodu svého učitele profesora Jaroslava Kociana (25. května 1940).


Literatura:

Sklenář, Karel et al.: Velká kniha o Národním muzeu (Praha 2016, anglicky The Great Book on the National Museum, Praha 2016).

 

www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Pamatnik-Josefa-Suka-Krecovice.html

 

Jana Vojtěšková


Datum poslední změny: 11.10.2017