Český hudební slovník osob a institucí

Brněnský vysokoškolský komorní soubor

Charakteristika: komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1954
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1956

Brněnský vysokoškolský komorní soubor, komorní soubor, zahájení činnosti 1954, Brno, ukončení činnosti 1956.

 

Původní obsazení bylo dvoje housle (Jan Stanovský a Rudolf Pečman) a klavír (Hedvika Stonavská). V roce 1955 byl přibrán violista (Josef Přibáň). Prováděly se skladby pro smyčcové trio, dvoje housle a klavír, housle nebo violu a klavír i jiné další kombinace se zpěvem. Soubor si především kladl za cíl zachytit vývoj komorní hudby v průběhu od 19. do 20. století. Mezi podstatné skladby provedené souborem patří Serenáda II. pro dvoje housle a violu (první provedení díla) a Sonatina pro dvoje housle a klavír od Bohuslava Martinů. Na Festivalu lidové umělecké tvořivosti v Praze roku 1955 získal soubor zlatou medaili a diplom ministra kultury. Většina koncertů tělesa se konala v Brně. V roce 1956 skončil soubor koncertní činnost.


Literatura:

ČSHS.

 

Jan Vrzal


Datum poslední změny: 8.3.2017