Český hudební slovník osob a institucí

Cruciger, Zachariáš

Charakteristika: Basista


Cruciger, Zachariáš, basista, žil na kon­ci 16. a na počátku 17. století.

Působil u dvorní kapely Rudolfa II. (1602–10), pak děkanem ve Staré Boleslavi (ještě 1617).

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Köchel, Ludwig: Die kaiserliche Hofmusikkapelle zu Wien 1543–1867 (Wien 1869, s. 53).

Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006