Český hudební slovník osob a institucí

Vedral, Jan

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 18.5.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.5.1958

Vedral, Jan, skladatel, narozen 18. 5. 1892, Praha, zemřel 13. 5. 1958, tamtéž.
 
Absolvent varhanního oddělení pražské konzervatoře (1908–11). Věnoval se hudbě zábavné jako dirigent velkých pražských biografů (1911–13), kapelník vlastního orchestru na lodi Thalia Rakouského Lloydu (1914), pak kapelníkem Červené sedmy (1920–21), vedoucí hudebního souboru ve Švýcarsku (1922–23), v Praze, barový hudebník apod. Vydal mimo jiné tance, intermezza a přednesové kusy pro harmoniku a pro saxofon s klavírem anebo s menším souborem, pro dvě harmoniky atd., je autorem také větších skladeb orchestrálních (Koncertní předehra a jiné), skladby instruktivní (Pro malý svět, housle a klavír, nově KLHU 1958).

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 31.1.2006