Český hudební slovník osob a institucí

Fabián, Josef

Charakteristika: Sbormistr a ředitel kůru

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1835
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.12.1902

Fabián, Josef, sbormistr a ředitel kůru, narozen 1835, Luštěnice (Mladá Boleslav), zemřel 28. 12. 1902, Pelhřimov.
 
Byl synem učitele. Na doporučení Josefa Leopolda Zvonaře se stal sbormistrem Čitalnice v Lublani, kde byla mimo jiné provedena jeho hudba ke hře Berounské koláče Jana Nepomuka Štěpánka (Bob iz Kranja, 1865), mylně připsaná Klicperovi. Dobrovolně se účastnil válečného tažení jako důstojník (1866), po válce kancelista v Kraňsku (Rudolfov, Krajinski Gor). Od 31. 12. 1870 se stal ředitelem kůru při děkanském chrámě v Pelhřimově, kde vedl přes třicet let hudební život jako sbormistr zpěváckého spolku Záboj, dirigent ochotnického orchestru, učitel zpěvu na gymnáziu a hudební pedagog. Též činný jako skladatel.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Burian, V.: Český repertoár v novodobé slovinské dramatice (Sborník prací Janu Máchalovi k 70. narozeninám, Praha 1925, s. 187).
Památník zpěváckého spolku Záboj v Pelhřimově (Praha 1937, s. 29).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 14.2.2006