Český hudební slovník osob a institucí

Síč, Jaroslav

Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 26.11.1908
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1993

Síč, Jaroslav, skladatel, narozen 26. 11. 1908, Zadar (Chorvatsko), zemřel 1993.

 

Studoval na gymnáziu ve Vysokém Mýtě. V letech 1922–24 navštěvoval hodiny skladby na Pražské konzervatoři u Karla Boleslava Jiráka. Svá studia nedokončil ze sociálních důvodů. Hrál jako klavírista v různých zábavných podnicích, v rozhlase, v divadlech a v gramofonovém průmyslu. V letech 1942–45 působil jako hudební referent ministerstva kultury. Od roku 1950 žil v Olomouci. Skladatelsky se přikláněl k Josefu Sukovi a Vítězslavu Novákovi. Složil velký počet salónních skladeb, písní a klavírních cyklů pro mládež. Kromě toho se také věnoval instrumentaci a úpravám děl jiných autorů.


Dílo:

Dílo hudební:

 

Roční časy, 1926–29 – symfonická báseň.
Z dětství, 1927 – klavírní cyklus pro mládež.
Z mládí, 1927 – klavírní cyklus pro mládež.
O Jurovi op. 7, 1937 – melodram.
Drobnosti, 1954 – klavírní cyklus pro mládež.
Milostný sen op. 18, 1954–55 – písňový cyklus.
Kvítí zlodějné, 1955 – klavírní cyklus pro mládež.
Smyčcový kvartet h moll op. 20, 1956.
Capriccio pro violoncello a orchestr op. 5, 1956.

Literatura:

ČSHS.

 

Silvana Karafiátová


Datum poslední změny: 15.5.2016