Český hudební slovník osob a institucí

Bendel, Tomáš

(Krendl, Thomas)
Charakteristika: Mistr pěvec


Bendel, Tomáš (Krendl, Thomas),mistr pěvec v Jihlavě, 16. století.
 
Povoláním soukeník, se Bendel patrně podílel na založení bratrstva mistrů pěvců v Jihlavě, jehož začátky lze datovat do šedesátých let 16. století. V kronice Martina Leupolda z Löwenthalu je zmíněn jako Thomas Krendl vedle soukeníka Jakoba Pukaneho při prvním veřejném vystoupení mistrů pěvců na jihlavské radnici roku 1571.
Jihlavské bratrstvo, sestávající se převážně ze soukeníků, vzniklo podle vzoru bratrstev mistrovského zpěvu působící zvl. v jihoněmeckých městech a bylo podporováno protestantskými duchovními.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
LdM.
 
II. Ostatní
Horky, Joseph: Albert Kreutzinger, evangelischer Prediger zu Iglau (in: Hesperus–Encyclopädische Zeitschrift für gebildete Leser, sv. 27, č. 12, Praha 1820, s. 92–93).
d’ Elvert, Christian: Geschichte und Beschreibung der königlichen Kreis- und Bergstadt Iglau in Mähren (Brno 1850).
von Löwenthal, Martin Leupold: Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402–1607), (ed. Christian d‘ Elvert, Brno 1861, s. 45).
Zdeněk Jaroš: Jihlavští mistři pěvci (Vlastivědný sborník Vysočiny, sv. 11, Jihlava 1998, s. 81).
 
Martha Stellmacher


Datum poslední změny: 7.7.2008