Český hudební slovník osob a institucí

Český citerista 1)

Charakteristika: Hudební periodikum

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1893

Český citerista 1), orgán českých citeristů, měsíčník, vycházel v Praze 1, 1891 až 3, 1893.

Vydavatelem, majitelem i odpovědným redaktorem byl v 1. ročníku Alois Pelz, 2. a 3. ročník redigoval MUDr. Josef Zafouk ve vydavatelství Františka Urbánka. Hlavními přispěvateli byli Karel Cibula, Jindřich Kratochvíl a Bohdan Schulz. V měsíčních přílohách vyšlo přes 80 skladeb a úprav, většinou domácích autorů.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006