Český hudební slovník osob a institucí

Hlasy

Charakteristika: Ediční řada


Hlasy, ediční řada vycházející v druhé polovině 40. let 20. stol.

„Knihovna rozborů děl slovesných, hudebních a výtvarných“, řídili Julius Dolanský, Vladimír Kovařík a Josef Plavec, vydával Josef R. Vilímek, Praha. Z hudebních publikací vyšly: Josef Bachtík: Dvořákovy Slovanské tance (č. 9, 1947); Josef Plavec: Sborová tvorba J. B. Foerstra (č. 13, 1948); Jelena Holečková: Novákovy písně z mládí (č. 14, 1949).


Literatura:

Lexika
 
ČSHS I, 1963.
 
Mikuláš Bek


Datum poslední změny: 12.2.2004