Český hudební slovník osob a institucí

Ambros, Ezechiel

Charakteristika: skladatel, sbormistr, kapelník, hudební pedagog, ředitel kůru, organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 8.12.1861
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.5.1915

Ambros, Ezechiel, skladatel, sbormistr, kapelník, hudební pedagog, ředitel kůru a organizátor hudebního dění, narozen 8. 12. 1861, Kavriánov (dnes součást Šaratic u Slavkova), zemřel 31. 5. 1915, Prostějov.


Ezechiel Ambros, otec Emanuela Ambrose a Vladimíra Ambrose, studoval na České vyšší reálné škole Matice školské v Prostějově (1875–78), na učitelském ústavu v Brně u Bertholda Žaluda a Leoše Janáčka a na varhanické škole v Praze u Františka Zdeňka Skuherského (1880–82). V Kroměříži vyučoval na hudební škole spolku Moravan (1882–88, ředitelem 1883–86), kde byl také členem a sbormistrem pěveckého sboru, a na Českém nižším gymnáziu (zpěv, 1883–88). Působil i jako varhaník a ředitel kůru v kroměřížském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie (1884–88). V Kroměříži se seznámil s Antonínem Dvořákem, Antonínem Petzoldem a Ferdinandem Vachem. Významně se zasloužil o rozkvět hudebního života v Prostějově. Stal se ředitelem kůru a varhaníkem farního kostela Povýšení sv. Kříže (od roku 1888) a zakladatelem a prvním ředitelem městské hudební a zpěvní školy (1889–1915). Jako sbormistr řídil mužský pěvecký sbor Orlice (1899–1906), ženský pěvecký sbor Vlastimila (1899–1913) a sbor Farní cyrilské jednoty, který založil (1890–1915). Na nově otevřeném gymnáziu vyučoval nepovinný zpěv (od roku 1899). V Měšťanské Besedě organizoval komorní koncerty nazvané Hudební salony. Provedl řadu významných kompozic domácích i zahraničních skladatelů (Antonín DvořákStabat mater, Svatá Ludmila, Svatební košile; Bedřich SmetanaČeská píseň, Pavel KřížkovskýCyril a Metoděj, Ludwig van Beethoven – Missa solemnis, Wolfgang Amadeus Mozart – Korunovační mše, Requiem) a do koncertních programů zařazoval díla moravských autorů (Josef Nešvera, Cyril Metoděj Hrazdira a další). Komponoval skladby sborové, chrámové (mše a mešní vložky), komorní, klavírní, houslové a melodramy. V chrámové hudbě prosazoval reformní snahy. Upravoval lidové a kostelní písně. 


Dílo:

Vokální

Žid, mužský sbor (text Josef Václav Sládek, vyd. 1894).

Moravské národní písně, úpravy lidových písní pro smíšený sbor a klavír/bez klavíru (vyd. Buček 1895).

Selské písně, mužské sbory (1. Rodné brázdy, 2. Ne, ta moje pole nejsou má; text Josef Václav Sládek, vyd. Urbánek po 1900).

Hanácky pěsničke (text Ondřej Přikryl, vyd. Píšovo nakladatelství 1900).

K Slovenkám, Šuhaj Slovák, 2 mužské sbory (vyd. Pazdírek přibližně 1910).

Na mezi, píseň pro vyšší hlas a klavír (text Josef Václav Sládek, vyd. Buček před 1932).

Z moravských dědin, úpravy 15 lidových písní (vyd. Urbánek).

Chrámové

Před oltářem Tvým, mše pro smíšený sbor a varhany/harmonium (vyd. Pazdírek přibližně 1900).

Bonum est centiteri pro ženský sbor a orchestr.

 

Melodramy

Maryčka Magdónova (1905).

Štědrý večer, vánoční melodram pro děti, k domácím, školním i koncertním potřebám (text Václav Kosmák, vyd. Buček).

Toman a lesní panna.

 

Instrumentální

Vzpomínka na první ples, třasák pro klavír (vyd. Buček 1911).

Sokol, pochod pro klavír (vyd. Buček 1911).

Kytice z moravských písní pro housle a klavír (vyd. Buček před 1933).

Kytice z moravských tanců pro housle a klavír (vyd. Buček před 1934).

Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů (Praha 1982).

Vošahlíková, Pavla a kolektiv: Biografický slovník českých zemí (Praha 2004).

 

II. Ostatní

Literatura hudební: Ezechiel Ambros. Nová česká mše (Cyril XXXII, 1905, č. 9–10, s. 80).

Měrka, Vojtěch: Glossy k hudebnímu zápasu v Prostějově I (Prostějovský rozhled, 30. 12. 1913).

Měrka, Vojtěch: Glossy k hudebnímu zápasu v Prostějově II (Prostějovský rozhled, 3. 1. 1914).

Různé zprávy: Ezechiel Ambros (Cyril XLI, 1915, č. 6, s. 111).

Štědroň, Bohumír: Dějiny hudby a Prostějovsko (Ročenka Národopisného a průmyslového muzea města Prostějova a Hané 15, 1938, s. 50–54).

Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941).

Ernest, Hains: Hudební život Prostějovska (Prostějov 1969).

Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

Gregor, Vladimír: Hudební Plumlov (Štafeta 6, 1974, č. 3, s. 12–14).

Gregor, Vladimír: Výročí v rodině Ambrosů (Štafeta 7, 1975, č. 2, s. 9–11).

Vlk, Zdeněk: Vzpomínáme Ezechiela Ambrose (Štafeta 18, 1986, č. 1, s. 30–31).

Hýbl, František: Hudební skladatel Ezechiel Ambros (Kulturní zprávy 1, 1992, č. 5, s. 33).

Ernest, Hains: Vzpomínáme 140. výročí narození Ezechiela Ambrose (Prostějovský týden 11, 2001, č. 49, s. 10).

Výročí měsíce (Radniční noviny Prostějov 2, 2001, č. 5, s. 6).

Tyrrel, John: Janacek. Years of a Life. Volume 1 (Londýn 2006).

Silná, Ingrid: Ezechiel Ambros – organizátor hudebního života v Prostějově na přelomu 19. a 20. století (in: Hudba v Olomouci a na střední Moravě III, Olomouc 2009, s. 145–60).

Vašková, Pavla: Život a dílo Vladimíra Ambrose (Diplomová práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, zvl. s. 10–12).

Silná, Ingrid: Ezechiel Ambros (Olomouc 2011).

Burešová, Alena: Ingrid Silná. Ezechiel Ambros (in: Musicologia Olomucensia 16, Olomouc 2012, s. 129–131).

http://encyklopedie.brna.cz/

www.zusprostejov.cz/history.htm

http://mpsorlice.webnode.cz/news/prostejovska-orlice-slavi-stopadesatiny/

 

Archiválie:

Mužský pěvecký sbor Orlice Prostějov

Muzeum a galerie v Prostějově. Fond Literární památky.

Archiv sboru.

 

Ženský pěvecký sbor Vlastimila Prostějov

Archiv sboru.

 

Dochované skladby

Národní muzeum. České muzeum hudby.

Moravská zemská knihovna.

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 6.4.2016