Český hudební slovník osob a institucí

Belfín, František

Datum narození/zahájení aktivity: 11.7.1923
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.2.1997

Belfín, František, dirigent a skladatel, narozen 11. 7. 1923, Klatovy, zemřel 25. 2. 1997, Praha.
 
V letech 1934–42 studoval na reálném gymnáziu v Brně. Skladbě a dirigování se pak věnoval na pražské konzervatoři. Nejprve jako mimořádný a po maturitě (1944) jako řádný student. Pedagogicky jej vedli Vilém Petrželka a Antonín Balatka. V době studií působil jako tympánista divadelního orchestru v Brně (1943–44). Studium konzervatoře dokončil ve školním roce 1945/46. Poté byl činný jako dirigent na několika krajských scénách. Významné bylo jeho působení v Plzni (od 1947); v letech 1951–55 zde vykonával funkci šéfa opery.
V roce 1955 se stal dirigentem Filmového symfonického orchestru v Praze. Ve vedení Filmových symfoniků (FISYO) stál v letech 1955–83. Filmovou hudbu nejen dirigoval, nýbrž i psal. Z jeho pera pochází např. hudba k filmům Jak se Franta naučil bát (1959), Pět holek na krku (1967), Pohádky tisíce a jedné noci (1974) a Čarodějův učeň (1977). Jako koncertní dirigent uvedl Gershwinovu Rhaphsody in Blue. Byl odborným poradcem ve filmu Lev s bílou hřívou (1986) režiséra Jaromila Jireše.


Literatura:

ČSHS.
EJ.
 
Michal Pech


Datum poslední změny: 11.1.2007