Český hudební slovník osob a institucí

Vrba, Přemysl

Charakteristika: Hudební pedagog a muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 9.11.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.6.2009

Vrba, Přemysl, hudební pedagog a muzikolog, narozen 9. 11. 1931, Košice, zemřel 15. 6. 2009, Šumperk.

 

Po vyučení se typografem v Brně (zde také navštěvoval Městskou hudební školu, později Hudební školu Jaroslava Kvapila – hra na housle, klavír a varhany) studoval v letech 1950–54 jednooborovou hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (diplomová práce u Josefa Plavce: Po stopách pražského hudebního života). V době pražských vysokoškolských studií působil jako dirigent a korepetitor v hudební skupině Vycpálkova souboru. Pak se stal metodikem Domu armády v Brně – v této funkci se uplatňoval jako vedoucí a dirigent vojenského souboru – a jeden rok byl odborným asistentem výchovy uměním na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Od konce padesátých let publikoval četné články o vztazích Smetany, Dvořáka a Janáčka k Rusku, zvláště v sovětských časopisech Sovětskaja muzika a Muzykalnaja žizň i v české edici Čtení o SSSR a také v Hudebních rozhledech. Tato činnost vyvrcholila v letech 1960–67, kdy byl zástupcem ředitele Konzervatoře v Ostravě; zde zároveň vyučoval hudebně-teoretickým předmětům.

 

V Ostravě se také uplatňoval jako hudební kritik v denním tisku (Nová svoboda) i časopisech a sbornících (např. Červený květ, Hudební rozhledy, Slezský sborník). Po odchodu ředitele Přemysla Nováka do Brna, odešel i Přemysl Vrba z ostravské konzervatoře do Šumperka jako ředitel tamní Lidové školy umění (v letech tzv. normalizace 1970–80 byl řadovým učitelem na základních a lidových uměleckých školách – vyučoval hudební nauce, hře na klavír, akordeon, kytaru a zobcovou flétnu a následujících deset let působil jako vedoucí odboru zájmové umělecké činnosti v šumperském Domě kultury). Po Listopadu 1989 byl jmenován ředitelem Základní umělecké školy v Šumperku a po odchodu do důchodu 1995 působil na této škole jako externí učitel, korepetitor tanečního oboru. V Šumperku se zintenzívnila činnost organizační (předseda tamního Kruhu přátel hudby) i kompoziční (více jak desítka scénických hudeb pro šumperské profesionální činoherní divadlo i ochotnické Divadelní studio). Tiskem vyšla tři alba Českých a moravských koled v úpravě pro dvě zobcové flétny a kytaru (Music Cheb, 1999), pro klavír na dvě i na čtyři ruce (tamtéž, 2002) a album Moje první písničky pro začínající klavíristy (Brno: Editio Moravia, 2002).


Dílo:

Dílo literární


Knihy

Dějiny české hudby od nejstarších dob do současnosti (učební text pro konzervatoř – Ostrava 1964).

 

Studie a články

Bedřich Smetana a Rusko (Hudební rozhledy 5, 1952, č. 7, s. 8);

Janáčkova první cesta do Ruska roku 1896 (Slezský sborník 57, 1959, s. 464–472);

Ruský kroužek v Brně a Leoš Janáček (Slezský sborník 58, 1960, č. 1, s. 71–85);

Janáčkova ruská knihovna (Slezský sborník 60, 1962, č. 2, s. 242–249);

Neznámé policejní dokumenty k rusofilské činnosti L. Janáčka (Slovanský přehled 1, 1963, s. 19–21);

Co s operetou? (Červený květ 8, 1963, s. 116–117);

Kolem Beethovenova Hradce (Červený květ 9, 1964, s. 62–63);

K prvnímu zahraničnímu provedení Smetanovy Prodané nevěsty v Petrohradě roku 1871 (in: Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy k 60. narozeninám prof. Dr. Josefa Plavce, Praha 1966, s. 155–167);

Trapné opomenutí (Červený květ 10, 1965, s. 179).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

50 let Základní umělecké školy v Šumperku (Šumperk, 1995).

Almanach 50 let Janáčkova konzervatoř v Ostravě 1953–2003 (Ostrava 2003).

 

Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 7.8.2009