Český hudební slovník osob a institucí

Janovský, Jaroslav

Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 27.3.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.9.1930

Janovský, Jaroslav, vojenský kapelník a skladatel, narozen 27. 3. 1880, Zásmuky (u Kolína), zemřel 17. 9. 1930, Frýdek.

 

Syn ředitele kůru. Vystudoval hru na varhany a skladbu (u Antonína Dvořáka) na pražské konzervatoři (1896–1900). Roku 1900 nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 28 v Českých Budějovicích. V letech 1904–14 učil hudbu a byl ředitelem kůru v Žamberku. V roce 1914 mobilizován k zeměbraneckému pluku 30, pak přeložen k zeměbraneckému pluku 11. O rok později upadl do ruského zajetí. 1918 vstoupil do československých legií a stal se kapelníkem hudby úderného praporu II. střelecké divize. Od konce roku 1920 zastával kapelnickou funkci u hudby pěšího pluku 8 v Českém Těšíně, po roce 1924 posádkou ve Frýdku. Pořádal koncerty spojených vojenských hudeb, uplatnil se také jako spolehlivý klavírní doprovázeč. Roku 1927 odešel do výslužby. Napsal četné taneční skladby, písně, mužské sbory a kompozice pro klavír a harmonium. Mnohé vyšly v časopise Česká hudba (1907–17). Složil Pochod 8. československého pěšího pluku „Slezský“ a Za Uralem (rukopis), pořizoval instrumentace a úpravy. Je nositelem několika válečných medailí.


Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Česká hudba (12, 1907; 16, 1910; 17, 1911; 19, 1913; 21, 1915; 23, 1917).

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Vejnar, Jindřich: Úderný prapor (Praha 1930).

Prášek, Vojtěch: Pěší pluk 11 Františka Palackého (Praha 1938).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, KLEG, kvalifikační listina).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 4.2.2009