Český hudební slovník osob a institucí

Greinecker, Ferdinand

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 28.4.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.7.1952

Greinecker, Ferdinand, skladatel, narozen 28. 4. 1893, Bystřice pod Hostýnem, zemřel 15. 7. 1952, tamtéž.
 
Od dětství se učil hře na housle a klavír, studoval na učitelském ústavu v Pří­boře (1908–13), v hudebních předmětech byl žá­kem Františka Schäfra, otce skladatele téhož jmé­na. Učitel v rodném kraji, zvláště v Bystřici pod Hostýnem (od 1921), kde nakonec řídi­cím učitelem (šest let) i ve výslužbě (od 1951). Působil zpočátku i jako sbormistr, později hlavně jako hudební organizátor a člen smyčcového kvarteta (od 1933). Již v mládí se pokoušel o skladbu, soustavněji se jí věnoval v letech 1917–31, zdoko­nalil se soukromým studiem u Eduarda Treglera. Napsal skladby komorní (smyčcový kvartet, smyčcové trio, klavírní trio a jiné), klavírní písně na texty Sládkovy, Vrchlického, Františka Táborského, Petra Bezruče (Motýl), mužské sbory (Červený květ na slova Petra Bezruče), dět­ské sbory, úpravy lidových písní, scénickou hud­bu k pohádce Sůl nad zlato. Jeho skladby se provozovaly, ale zůstaly v rukopise až na klavírní Obžín­ky a Furiant (vydal Barvitius).

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006