Český hudební slovník osob a institucí

Bohuslav z Čechtic

Charakteristika: údajný autor zhudebňovaných textů, písař a iluminátor

Datum narození/zahájení aktivity: žil v 1. pol. 15. století.

Bohuslav z Čechtic, údajný autor zhudebňovaných textů, písař a iluminátor, žil v 1. pol. 15. století.

 

Po několik desetiletí byl mylně pokládán za autora husitské revoluční písně Ktož jsú Boží bojovníci. Podle zápisu části písně v jenském rukopise Antithesis Christi et Antichristi, jenž pochází ze sedmdesátých let 15. stol., se o nesprávné uvedení jeho autorství přičinil Ferdinand Břetislav Mikovec (1854). Jeho jméno je tedy uváděno při tehdejších úpravách písně z roku 1861 a 1863 a také při známé úpravě Karla Bendla pro mužský sbor ve Sborníku pražského Hlaholu (Praha, 1877). Pozdější důkazy, které v roce 1892 prezentoval Hugo Toman, potvrdily, že Bohuslav z Čechtic byl pouze písařem, nebo iluminátorem zmíněného rukopisu. 


Literatura:

I. Lexika

Pazdírek.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny husitského zpěvu. Dějiny husitského zpěvu za válek husitských (Praha, 1913).

Toman, Hugo: O podobiznách a pravé podobě Jana Žižky z Trocnova, Květy (Praha, 1892).

 

Mária Prokipčáková


Datum poslední změny: 7.9.2015