Český hudební slovník osob a institucí

Polónyová-Žaludová, Růžena

Charakteristika: Hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 11.7.1908

Polónyová-Žaludová, Ružena, hudební pedagožka, narozena 11. 7. 1908, Příbram.
 
Působila na Slovensku, vyučovala na učitelských ústavech v Banské Bystrici, Banské Štiavnici a v Nitře, od 1952 na Vyšší pedagogické škole v Nitře, od 1960 na Pedagogickém institutu v  Nitře. Spolupracovala na učebnici hudební výchovy pro 8. a 9. ročníky ZDŠ a skriptech pro pedagogické fakulty.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.2.2006