Český hudební slovník osob a institucí

Dvořák, Vladimír 1)

Charakteristika: Hudebně vědecký pracovník a knihovník

Datum narození/zahájení aktivity: 10.5.1923

Dvořák, Vladimír, hudebně vědecký pracovník a knihovník, narozen 10. 5. 1923, Lipová.

Maturoval roku 1942 na reálném gymnáziu v Ostravě, poté odešel do Brna, kde se u Josefa Schreibra učil harmonii, v letech 1945 až 1949 studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obory hudební výchovu a češtinu. Do roku 1954 působil jako středoškolský učitel ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, pak nastoupil na místo hudebního referenta v Univerzitnej knižnici v Bratislavě.


Dílo:

Dílo literární

Bibliografie se statěmi o životě a díle skladatelů

Petr Iljič Čajkovskij (Bratislava 1960);

Ludwig van Beethoven (Bratislava 1960);

Franz Liszt (Bratislava 1961);

Claude Debussy (Bratislava 1962);

Richard Wagner (Bratislava 1963).

Ostatní

Československo-ukrajinské hudební vztahy (in: Slovanský přehled 1957);

Tőrőková, Anna ; Dvořák, Vladimír: Súpis hudobných periodik v Univerzitnej knižnici v Bratislave (Bratislava 1966);

Hudobná pozostalosť Miloša Ruppeldta v Univerzitnej knižnici v Bratislave (Bratislava 1967);

Audiovizuálna bibliografia v knižnici (Bratislava 1980);

Selekčný jazyk jako nástroj indexovania vyhľedávania informácií v oblasti knihovníctva (Bratislava 1980).

Literatura:

ČSHS.

Silvie Adamová


Datum poslední změny: 21.1.2012