Český hudební slovník osob a institucí

Beníšek, Ladislav

Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 15.6.1905
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.6.1977

Beníšek, Ladislav, skladatel, narozen 15. 6. 1905, Přerov, zemřel 4. 6. 1977, Litoměřice.

 

Pocházel z hudebního rodu na Přerovsku, jeho otec i dědeček byli hudebně činní. Absolvoval gymnázium v rodišti (1924), po maturitě studoval chemické inženýrství na technické škole v Brně (titul inženýr chemie získal 1928, o rok později doktorský titul). Poté pracoval v Poličce jako inženýr a nadporučík muniční továrny, později také v Praze a Plzni. Svou odborností byl chemik a pyrotechnik, působil v armádě a spolupracoval s československým zahraničním odbojem. Před vypuknutím druhé světové války odjel do brazilského Ria de Janeira, kde působil jako profesor ve svém oboru. Do Československa se ale posléze vrátil a mezi lety 1951─53 vedl specializovanou chemickou katedru na Vojenské technické akademii v Brně. Učil také na dalších odborných školách. Vydal několikery skripta a učebnice pro střední průmyslovou školu chemickou.

Paralelně se svým povoláním se již od mládí věnoval hudbě, které se učil soukromě. Vzdělával se ve hře na klavír, varhany, housle a flétnu a také v hudební teorii a harmonii. Už za studentských let byl hudebně činný, dirigoval například pěvecký sbor, hrál na varhany, účastnil se hudebních přehlídek a také začal komponovat. Zaměřoval se zejména na klavírní a orchestrální doprovody k sokolským a rytmickým cvičením (zejména k sestavám Berty Jemelkové z Přerova). Složil sokolská cvičení: Nové směry (1926, provedeny téhož roku na mezisletových závodech České obce sokolské v Praze), Jaro, léto, podzim, zima (rytmická skladba pro dorostenky, 1928), Prostná cvičení dorostenek (1929, vydala župa středomoravská a 1933, Česká obec sokolská), Prostná cvičení žen (1931, Česká obec sokolská, Prostná cvičení žáků (1933), Prostná cvičení žaček (1929 a 1933), Česká obec sokolská), Nová prostná (1930, Česká obec sokolská), Pochod radosti (1932). Dále skládal menší klavírní skladbičky a doprovody pro tělovýchovné akademie.


Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941).

Literární místopis Přerovska (Přerov 1982).

 

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 28.5.2015