Český hudební slovník osob a institucí

Aumann, František Josef

(Aumon, Franz)

Aumann, František Josef (psán snad též Franz Aumon), skladatel.
 
Řádový kněz v hornorakouském klášteře St. Florian (kolem 1795). Jeho chrámové skladby (mše, ofertoria, nešpory, litanie, árie atd.) dochovány u sv. Víta, na Strahově, v Roudnici nad Labem, Kuksu a Kroměříži.

Literatura:

I. Lexika
Dlabacz.
Robert Eitner: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts (10 svazků, Leipzig 1900–1904).
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Breitenbacher, Antonín: Hudební archiv kolegiálního kostela sv. Mořice v Kroměříži Inventář z roku 1837 (Zvláštní příloha k časopisu Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 43, 1930).
Podlaha, Antonín: Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca Capituli Metropolitani Pragensis asservantur (Praha 1926).
  
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006