Český hudební slovník osob a institucí

Schoenbaum, Camillo

Charakteristika: Muzikolog a hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 13.6.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.11.1981

Schoenbaum, Camillo, muzikolog a hudební publicista, narozen 13. 6. 1925, Hohenems (Rakousko), zemřel 18. 11. 1981.

 

Během svých gymnasiálních studií ve Dvoře Králové nad Labem (maturita 1943) studoval zároveň housle u Jaroslava Kociana v Praze. Během okupace byl uvězněn a internován v koncentračním táboře. V letech 1945–49 studoval na Univerzitě Karlově v Praze hudební vědu a dějiny umění u Josefa Huttera. Ve studiu pokračoval na vídeňském ústavu pro hudební vědu pod vedením Ericha Schenka a uzavřel ho v roce 1951 doktorátem (disertace s názvem Beiträge zur solistischen katholischen Kiichenmusik des Hochbaroks – J. A. Planický). Ještě v témže roce se usadil v Dánsku a hudební vědě se věnoval i ve své nové vlasti (ve městě Dragør je soukromá knihovna Camillo Schoenbauma). Významnou část jeho vědeckých prací zahrnuje oblast staré i nové české hudby. Kromě toho se věnoval edičním projektům, publicistice a přednáškové činnosti. Byl členem několika odborných společností, např. Société Internationale de Musicologie, Gesellschaft für Musikforschung, Gesellschaft zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst in Österreich.


Dílo:

I. Dílo hudební


Edice
a) Edice instrumentálního díla Jana Dismase Zelenky

Hortus Musicus, sbírka šesti sonát s vedoucím hobojovým hlasem, (Kassel, Baerenreiter 1955–65: Sonata I F-dur 1955, Sonata II g-moll 1965, Sonata III B-dur 1961, Sonata IV g-moll 1957, Sonata V F-dur 1959, Sonata VI c-moll 1955);

Ouverture F dur, Suita, Concerto G dur (Wien, Universal Edition 1960).

 

b) Ediční řada Musica antiqua Bohemica

Václav Vodička: Sei sonate, violino e cembalo (č. 54, Praha 1962);

Josef Mysliveček: Tre ottetti per due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti

(č. 55, Praha 1962);

František Benda: Sonata a flauto traverso solo col basso per violoncello e cembalo (č. 60, Praha 1963);

Jan Dismas Zelenka: Composizioni per orchestra, partitury skladeb Sinfonia a moll, Hypocondrie, Capriccio I–V (č. 61, Praha 1963).

 

c) Ediční řada Denkmäler der Tonkunst in Österreich (DTOe)

Geistliche Solomotetten des 18. Jahrhunderts (svazek č. 101/102, Wien 1962);

Deutsche Komödienarien 1754–1758 II (svazek č. 121, Wien 1971, spoluautorem Herbert Zeman).

 


II. Dílo literární

Die Opella ecclesiastica des J. A. Planický (Acta musicologica 25, 1953, s. 39–79);

Die Kammermusikwerke des J. D. Zelenka (1679–1745) (in: Bericht über den internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Wien Mozartjahr, 1956, Erich Schenk – Hermann Bohlaus, eds., Graz – Cologne 1958, s. 552–562);

Bemerkungen zu den Oden des Tranoscius (Die Musikforschung 9, 1956, č. 4, s. 447);

Miscellanea Musicologica (Die Musikforschung 13, 1960, č. 4, s. 475–476);

Die böhmischen Musiker in der Musikgeschichte Wiens vom Barock zur Romantik (Studien zur Musikwissenschaft 25, 1962, s. 475–495);

MGG und die Familie Benda (Die Musikforschung 10, 1957, č. 1, s. 140–142);

Zur Problematik der Musikgeschichte Böhmens und Mährens (Die Musikforschung 10, 1957, č. 4, s. 520–526);

Die Weisen des Gesangbuchs der Böhmischen Brüder von 1531 (Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 3, 1957, s. 44–61);

J. V. Stamic: Sonata Sol maggiore (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 379);

Franz Anton Rössler-Rosetti: Notturno in D (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 380);

F. X. Brixi: Concerto Fa maggiore (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3 , s. 380–381);

J. Mysliveček: Tre Quintetti d'archi (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 380–381);

Serenate Boeme, Partite e Notturni (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 379–380);

A. Rejcha: Tre Quintetti per stromenti da fiato (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 382);

Hymnologische Forschung in der Tschechoslowakei. Ein Literaturbericht (Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 5, 1960, s. 157–165);

Die tschechische musikwiss. Literatur 1945–1960. Publikationen zur älteren böhmischen Musikgeschichte. Übersicht der tschechoslowakischen musikwissenschaftlichen Literatur (Musik des Ostens I, Kassel 1962, s. 52–62);

A. Vidakovic: Vinko Jelic und seine ... "Parnassia Militia" (Die Musikforschung 16, 1963, č. 1, s. 100–101);

Hymnologische Forschung in fremdsprachigen Ländern: Tschechoslowakei (Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 8, 1963, s. 274–275);

Miscellanea Musicologica IX–XV (Die Musikforschung 16, 1963, č. 1, s. 85–87);

Threnodia huius temporis (Sborník prací filosofické fakulty Brněnské univerzity, řada uměnovědná F 9, 14, 1965, s. 273–278);

J. J. Božan „Paradiesnachtigall" und die tschechischen Gesangbücher des 17. Jahrhunderts

L. Janáček (Dansk Musik Tidsskrift, 33, 1958, č. 2, s. 43–45);

Harmonia pastoralis Bohemica. (Festschrift für Walter Wiora zum 30. Dezember 1966, Kassel 1967, s. 348–356);

Jaroslav Pohanka: Dějiny české hudby v příkladech (Die Musikforschung 13, 1960, č. 1, s. 380).

Jan Racek: Česká hudba. Prag 1968 (Die Musikforschung 13, 1960, č. 1, 67–69);

P. J. Vejvanovsky: Composizioni per orchestra (Die Musikforschung 17, 1964, č. 3, 341–343);

J. Zach: Cinque sinfonie d'archi per due violine, viola e basso (Die Musikforschung 17, 1964, č. 2, s. 222–224);
Johann Joseph Fux: Sämtliche Werke (Die Musikforschung 17, 1964, č. 4, s. 460–461);

Československý hudební slovník (Die Musikforschung 18, 1965, č. 3, s. 347–349).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS, s. 494, 495.

Riemann12, s. 624.

 

II. Ostatní

Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století, díl III (Praha 1999, s. 114).

RISM Bibliothekssigel. Gesamtverezichnis (http://rism.ub.uni-frankfurt.de/bibliothekssigel/BIBVERZ_06-06-16.pdf).

Arquivo intercultural - Interkulturelles Archiv (http://www.arquivo.akademie-brasil-europa.org/Bibliothek/Bibl-Bras-S.html).

Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 9, 1964, s. 250, 252, 253.

Hillscher, Elisabeth Theresia: Denkmalpflege und Musikwissenschaft. Einhundert Jahre Gesellschaft zur Herausgabe der Tonkunst in Österreich (1893–1993) (Tutzing 1995, s. 186).

 

Viktor Velek

Archiválie:

Privátní knihovna Camillo Schoenbauma v Dragøru (RISM: Dschoenbaum).


Datum poslední změny: 21.7.2019