Český hudební slovník osob a institucí

Anger, Josef Johann

Charakteristika: Výrobce nátrubkových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1723
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Zemřel před 1774

Anger, Josef Johann, výrobce nátrubkových nástrojů, narozen 1723, Fürth, zemřel před 1774, Kraslice.

První známý kraslický „Trompetenmacher“. Do Kraslic přišel z Norimberku, kde se pravděpodobně vyučil. Ve svých 28 letech zde založil dílnu, ale musel také provozovat rolnictví, aby se vůbec uživil. V kraslických matrikách je o něm první zmínka v roce 1751. Jeho dílnu převzal syn Josef Simon Anger.

Literatura:

Fiala, Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 30).
Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 225).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002