Český hudební slovník osob a institucí

Berkemayer, Bernhard

Charakteristika: Klavírník a výrobce strunných nástrojů


Berkemayer, Bernhard, klavírník a výrobce strunných nástrojů, 19. století, Jihlava.

Jeho nástroje nejsou známé. Zachovala se pouze citera v majetku Eduarda Emanuela Homolky v Praze. Na její tištěné vignetě stálo: Bernhard Berkemayer, Bürger in Iglau, verfertigt Forte-Pianos und alle andere Saiteninstrumente. Wohnt im eigenen Hause No 356 in der hinteren Judengasse.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 37).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002