Český hudební slovník osob a institucí

Goll, Karl 2)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 20.2.1906
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.3.1961

Goll, Karl 2), houslař, narozen 20. 2. 1906, Brno, zemřel 24. 3. 1961, Vídeň.

Syn Karla Golla, u kterého se v letech 1921–1925 vyučil. Po vyučení pracoval jako tovaryš J. E. Züsta v Curychu. Po návratu se stal spolupracovníkem svého otce v Brně. V roce 1945 odešel do Vídně. Jeho práce je stejná jako jeho otce.


Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 52).
Jalovec, Karel: Deutsche und österreichische Geigenbauer (Praha 1967, s. 150).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 104–105)
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 17.11.2002