Český hudební slovník osob a institucí

Hallas, Anton

Charakteristika: Výrobce dřevěných dechových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 22.2.1834
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.1.1892

Hallas, Anton, výrobce dřevěných dechových nástrojů, narozen 22. 2. 1834, Brno, zemřel 29. 1. 1892, tamtéž.

Syn výrobce dřevěných dechových nástrojů Josefa Hallase v Brně. V letech 1846–1849 se vyučil u Gottfrieda Pechera v Brně a až do roku 1851 u něho pracoval jako tovaryš. V roce 1851 se osamostatnil v dílně svého zemřelého otce na nynější Hybešově ulici (Strassengasse 23). V letech 1883–1886 vyučil Franze Plewu z Brna.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.– 19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 65–67).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237–241).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002