Český hudební slovník osob a institucí

Heinzmann, Hans

Charakteristika: Výrobce hudebních nástrojů


Heinzmann, Hans, výrobce hudebních nástrojů, 19. století, Kraslice.
 
Nejznámější představitel nástrojařské rodiny Heinzmannů. Vyučil se v Praze a ve Vídni. V roce 1887 se osamostatnil v Kraslicích, kde založil první specializovanou výrobu pouzder na hudební nástroje.

Literatura:

Fiala,Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 38).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002