Český hudební slovník osob a institucí

Honěk, Alois

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.3.1953

Honěk, Alois, houslař, narozen 1880, Děhylov u Hlučína, zemřel 5. 3. 1953, tamtéž.
 
Původním povoláním truhlář. K houslařství byl podnícen houslemi L. Guadagniniho z roku 1706, které vlastnila jeho rodina. Hned po vyučení truhlářem pracoval u brněnského houslaře Josefa Cyrila Klimenta a později u vídeňského houslaře Karla Haudka, v jehož dílně strávil osm let. V roce 1907 se vrátil domů. Do roku 1913 tvořil výhradně kopie L. Guadagniniho. Později sestavil několik vlastních modelů houslí a viol. Po první světové válce se snažil navázat na dřívější houslařskou činnost, což se mu nezdařilo. V roce 1920 proto koupil v Děhylově strojní truhlářství. Houslařství se pak věnoval jen ve svém volném čase. Byl zručným řemeslníkem. Zhotovil asi 75 nástrojů.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 62).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002