Český hudební slovník osob a institucí

Kliment, Johann 2)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 21.3.1841
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.3.1912

Kliment, Johann 2), houslař, narozen 21. 3. 1841, Třebíč, zemřel 23. 3. 1912 tamtéž.
 
Syn houslaře Johanna Klimenta. V letech 1856–1860 se vyučil u svého otce v Třebíči. Potom až do roku 1868 pracoval jako tovaryš u svého strýce Jakoba Klimenta v Brně. V roce 1868 se vrátil do Třebíče, kde se osamostatnil a převzal dílnu svého otce. V roce 12870 se v Třebíči oženil s Eleonorou Suchánkovou, v roce 1877 se jim narodil syn Richard, kterého v letech 1890–1895 vyučil. V letech 1895–1910 u něho Richard pracoval jako tovaryš. 23. 11. 1933 zemřela v Třebíči jeho manželka Eleonora.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 67).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts) (Brno 1980, s. 83).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 120)
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.11.2002