Český hudební slovník osob a institucí

Kuttler, Johann

Charakteristika: Výrobce strunných klávesových nástrojů a varhan

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1769

Kuttler, Johann, výrobce strunných klávesových nástrojů a varhan, narozen 1769, Rossdorf v Rakousku.
 
6. 11. 1792 získal v Beně měšťanské právo. V roce 1793 odešel z Brna do Vidnavy, kde se oženil s Rosalií Schnurpfeilovou. Z tohoto manželství se narodilo nejméně osm dětí, z nichž se dvě věnovaly varhanářství.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Varhanáři na Moravě 1500–1880. 1. část A–L (Česopis Moravského muzea, vědy společenské, 64, 1979, s. 107–148).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 93).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 15.11.2002