Český hudební slovník osob a institucí

Václavek, Matouš

Charakteristika: Sběratel lidových písní a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 29.9.1842
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.12.1908

Václavek, Matouš, sběratel lidových písní a pedagog, narozen 29. 9. 1842, Lhotka u Malenovic (okr. Zlín), zemřel 3. 12. 1908, Vsetín.

 

Po absolvování kroměřížského gymnázia studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po škole vystřídal několik zaměstnání pedagogických ve Zlíně a Vsetíně, byl učitelem na soukromé škole, okresním inspektorem a od roku 1889 ředitelem hlavní školy.

K jeho zálibám patřily sběry lidových písní a pověstí na Valašsku, sbíral však také výšivky (od 1879). Aktivně se účastnil přípravy národopisné výstavy ve Vsetíně (1892) a v Praze (1895). Vydal práce historické (Dějiny města Vsetína), pohádky a pověsti, přispíval do dobových slovníků. Jeho celoživotní dílo je monotematicky zaměřené k Valašsku.


Dílo:

Dílo literární

Samostatně vydané publikace a sběry (výběr)

Dějiny města Vsetína a okresu Vsackého (Brno 1881; Vsetín 21901; Brno a Vsetín, GARN a Knihkupectví Malina [3]2008).

Markrabství Moravské. Část prvá (Praha, Fr. A. Urbánek 1882);

Markrabství Moravské. Část druhá (Praha, Fr. A. Urbánek 1885);

Moravské Valašsko (Třebíč, J. F. Kubeš 1887);

Pohádky a pověsti z moravského Valašska. Řada I. (Nové Město nad Metují, Bohdan Böhm 1888);

Pohádky a pověsti z moravského Valašska. Řada II. (Nové Město nad Metují, Bohdan Böhm 1888);

Pohádky a pověsti z moravského Valašska. Řada III. (Nové Město nad Metují, Bohdan Böhm 1889);

Valašská svatba. Její zvyky a obyčeje (Telč 1892);

Moravské Valašsko. Lidopisné obrazy příspěvkem ke kulturním dějinám českým. Díl 1. (Vsetín 1894);

Děti na moravském Valašsku. Jejich hry a jiné zábavy (Jičín, Kabátník a spol. 1902).

 

Hesla ve slovnících a encyklopediích

Bartoš, František: Dialektologie moravská I. – II. (Brno 1886, 1895);

OSN.

 

Studie, stati a analýzy (výběr)

Četné folkloristické studie v časopise Naše Valašsko.

Literatura:

ČSHS (heslo Jiřího Vysloužila).

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 25.2.2012