Český hudební slovník osob a institucí

Lanz, Anton

Charakteristika: Výrobce hudebních nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 14.4.1754
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.1.1814

Lanz, Anton, výrobce hudebních nástrojů, narozen 14. 4. 1754, Pátek u Loun, zemřel 12. 1. 1814 tamtéž.
 
Byl vyučen mechanikem. Pracoval v premonstrátském klášteře v Pátku, kde měl na starosti údržbu různých nástrojů, hodin a varhan. Byl také výkonným hudebníkem. Stavěl klarinety, citery a smyčcové nástroje.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 76).
Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 229).
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 15.11.2002