Český hudební slovník osob a institucí

Lenhart, Josef Rudolf

Charakteristika: Houslař a výrobce citer

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1862
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Žil ještě 1902

Lenhart, Josef Rudolf, houslař a výrobce citer, narozen 1862, Litoměřice, žil ještě 1902.
 
Vyučil se u Andrease Heinricha v Schönbachu. V letech 1877–1895 pracoval po celé Evropě u různých mistrů. V roce 1895 se osamostatnil v Litoměřicích. V roce 1902 se vystěhoval do Severní Ameriky. Jeho specialitou bylo lakování houslí i uvnitř. Jeho nástroje nezapřou schönbašskou školu.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 78).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 15.11.2002