Český hudební slovník osob a institucí

Mrkvička, Jiří

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 4.5.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.4.1973

Mrkvička, Jiří, houslař, narozen 4. 5. 1924, Praha, zemřel 24. 4. 1973 tamtéž.
 
V letech 1940–1944 se vyučil v Mladé Boleslavi u houslaře Josefa Bohumila Herclíka. Do roku 1945 u něho pracoval jako tovaryš. Po válce pracoval krátký čas v Jaroměři, Liberci a u houslaře Osvalda Juraje Willmanna v Bratislavě. Po vojenské základní službě odešel v roce 1948 do Lubů u Chebu, kde se stal zaměstnancem n.p. Cremona. Tam také působil jako instruktor v učňovské škole. V roce 1954 se vrátil do Prahy, kde působil ve vojenské opravně hudebních nástrojů jako civilní zaměstnanec. V roce 1958 se osamostatnil v Praze a stal se členem Kruhu umělců houslařů. Jeho nástroje jsou pečlivě a precizně vypracovány. Byl také výborným restaurátorem a opravářem cenných smyčců.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 83).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 136).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002