Český hudební slovník osob a institucí

Farník, Václav Matyáš

Charakteristika: Klarinetista

Datum narození/zahájení aktivity: 29.8.1770
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.11.1838

Farník, Václav Matyáš, klarine­tista, narozen 29. 8. 1770, Dobřichovice (u Prahy), zemřel 30. 11. 1838, Praha.
 
Byl voka­listou u křížovníků, klarinetistou v kapele hraběte Pachty (patrně od 1796). První profesor klarinetové hry na pražské konzervatoři (od 1811), kde vychoval vynikající žáky (zvláště František Tadeáš Blatt, Julius Pisařowitz, Václav Hugo Zavrtal a další). Byl rovněž hobojistou u Sv. Víta (1824).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Dlabacz.
PHSN.
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).
 
II. Ostatní
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911).
Podlaha, Antonín: Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca Capituli Metropolitani Pragensis asservantur (Praha 1926, s. 37)
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 14.2.2006