Český hudební slovník osob a institucí

Carl, Antonín

Charakteristika: Skladatel


Carl, Antonín, skladatel žijící v 18. století, asi na Moravě.

Jeho četné drobné chrámové skladby vznikly kolem roku 1753, dochovaly se v Rajhradě a u Sv. Jakuba v Brně. Snad je totožný s P. Carolem, který patrně působil v Rajhradě a napsal chrámové árie (kolem roku 1750). Jeho skladby uloženy v hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006