Český hudební slovník osob a institucí

Vaněk, František

Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.3.1874
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.1.1960

Vaněk, František, vojenský kapelník a skladatel, narozen 3. 3. 1874, Praha, zemřel 30. 1. 1960, tamtéž.

 

V letech 1888–94 studoval na pražské konzervatoři hru na flétnu. Pak nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 75 v Jindřichově Hradci. V roce 1897 odešel do zálohy. V letech 1898–1900 působil jako kapelník a sbormistr v chorvatské Opatiji, později jako člen divadelního orchestru v Plzni (1903–1910). Roku 1911 byl jmenován kapelníkem ruského 11. izjumského husarského pluku v Lucku na Ukrajině, kde řídil velké koncerty, zvláště o stém výročí Napoleonovy porážky u Moskvy (1912). V období první světové války působil jako kapelník a velitel zdravotního oddílu na frontě v Haliči (1914–16), pak bojoval na rumunské frontě, kde byl raněn. Roku 1918 vstoupil do československých legií a byl jmenován kapelníkem 3. střeleckého pluku. Po návratu do vlasti (1920) se stal kapelníkem pěšího pluku 40 v Kroměříži, Opavě a Hranicích, v letech 1926–30 stál v čele orchestru pěšího pluku 5 v Praze. S těmito tělesy provozoval bohatou kulturní činnost. V roce 1931 odešel do výslužby. Je autorem menších skladeb a pořizoval také instrumentace.


Literatura:

ČSHS.

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální spisy).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 27.7.2009