Český hudební slovník osob a institucí

Mašata, Stanislav

Charakteristika: Varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 4.5.1903
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 10.6.1948

Mašata, Stanislav, varhaník a skladatel, narozen 4. 5. 1903, Vsetín, zemřel 10. 6. 1948, Znojmo.
 
Hudební základy získal v rodišti u Augusta Blahut­ky, později žák Eduarda Treglera ve hře na varhany, Vojtěcha Říhovského ve skladbě, absolvoval varhanní kurs Obecné Cyrilské jednoty v Praze. Byl archivářem a druhým sbormistrem Cyrilské jednoty na Vsetíně (1920–25), účastnil se práce v nové Cyrilské jednotě v Břeclavi a v Postřelmově (1925–27). V Lipníku nad Bečvou byl ředitelem kůru a učitelem zpěvu na reálce (1928–35). Za okupace a po osvobození ředitelem kůru a učitelem hudby ve Znojmě. Tehdy vznikl jeho mužský sbor Lidice (Vítězslav Nezval). Napsal četné chrá­mové skladby, čtyři mše (Vánoční mše česká ­1932), Requiem, Te Deum a smíšené sbory Odpočiň si (František Sušil, 1933, památce Eduarda Treglera), Svatý Václave (Josef Václav Sládek, 1929) a Ave Maria (1928). Mimo to kantáty: Ballada o svatbě v Kanaàn (Jan Neruda 1931), Záhořovo lože (Karel Jaromír Erben, 1931) a četné úpravy: Národní písně pro mužský a ženský sbor, pro dva hlasy a malý orchestr, Písně valašské pro dva hlasy s orchestrem, hanácké, vojenské. Připravoval operu Oblaka na text Jaroslava Kvapila, cvičebnici zpěvu pro střední školy a školu pro varhany. Založil a řídil na lipnické reálce 46 členný žákovský orchestr, přednášel o lidové písni.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Cyril 73, 1948, ­70.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006